Polacy i Wilno

Lista Polaków związanych z Wilnem

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z patronów Polski.

Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621) – Hetman Wielki Litewski, wybitny wódz, uczestnik wojen ze Szwecją i z Moskwą; zmarł w czasie obrony obozu chocimskiego przed Turkami.

Ignacy Domeyko (1802-1889) – mineralog i geolog, a także filomata, profesor Uniwersytetu w Santiago. Od 1838 mieszkał w Chile, gdzie stworzył naukowe podstawy eksploatacji bogactw naturalnych. Jego imieniem nazwano pasmo górskie w Andach.

Św. Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484) – syn Kazimierza Jagiellończyka. Kanonizowany w 1602 roku. Patron Polski i Litwy.

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938) – święta Kościoła katolickiego, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka, znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka Dzienniczka.

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – pisarz, historyk, działacz polityczny, publicysta, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. Napisał m. in. Starą Baśń.

Joachim Lelewel (1786-1861) – historyk, numizmatyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Warszawskiego, działacz Towarzystwa Patriotycznego, członek Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym.

Adam Mickiewicz (1798-1855) – największy poeta polski, twórca i najważniejszy autor polskiego romantyzmu, filomata.

Czesław Miłosz (1911-2004) – poeta, wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego, laureat nagrody Nobla.

Józef Piłsudski (1867-1935) – twórca niepodległej Polski, marszałek Polski, współtwórca ZWC i Związku Strzeleckiego.

Emilia Plater (1806-1831) – uczestniczka powstania listopadowego. Jej osoba stała się ważnym motywem w sztuce (Śmierć pułkownika – A. Mickiewicza i twórczość W. Kossaka).

Lew Sapieha (1557-1633) – kanclerz wielki litewski, wojewoda Wilna, hetman wielki litewski, doradca Zygmunta III Wazy i współinicjator wyprawy na Moskwę w latach 1609-1618.

Piotr Skarga (1536-1612) – teolog i pisarz, jezuita, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy. Twórca traktatu politycznego Kazania sejmowe.

Juliusz Słowacki (1809-1849) – największy obok Mickiewicza poeta Polskiego romantyzmu, twórca polskiego dramatu romantycznego (Kordian, Balladyna).