Pałac Chodkiewiczów

Pałac Chodkiewiczów
Pałac Chodkiewiczów

Pałac Chodkiewiczów – jeden z największych klasycystycznych budynków na Litwie. Budynki zostały zakupione przez Chodkiewiczów na początku XVII wieku.

Hrabiowski ród Chodkewiczów należał do najbogatszych i najbardziej wpływowych na Litwie. Rodzina zajmowała najważniejsze funkcje państwowe i kościelne. Z tego rodu pochodzą wybitne postaci, między innymi Jan Chodkiewicz, który stał na czele litewskiej delegacji podczas podpisywania historycznej Unii Lubelskiej, która związała Polskę i Litwę w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, oraz Jan Karol Chodkiewicz – hetman wielki litewski i jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku.

Budynki znajdujące się w tym miejscu Chodkiewiczowie nabyli na początku XVII wieku i zamienili je w renesansową rezydencję. Obecnego wyglądu budynki nabrały po przebudowie w pierwszej połowie XIX wieku. W 1919 roku pałac został przekazany Uniwersytetowi Wileńskiemu. Mieszkali tu profesorowie tej uczelni.

Obecnie w Pałacu Chodkiewiczów organizowane są koncerty, wieczory poetyckie, imprezy reprezentacyjne. Od 1994 roku mieści się tu Wileńska Galeria Obrazów eksponująca dzieła malarzy litewskich i zagranicznych z XVI–XIX w.

Szukasz dobrego przewodnika po Wilnie? Wybierz najlepszy!

Równie ciekawe:

  1. Ostra Brama
  2. Pałac Prezydencki
  3. Uniwersytet Wileński