Kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja
Kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja – jeden z dwóch najstarszych kościołów w Wilnie i jednocześnie w całej Litwie. Nie znamy dokładnej daty budowy, różne źródła podają, że świątynia powstała albo w roku 1440 albo istniała już przed rokiem1387. Wiemy, że po przebudowie został konsekrowany – był to rok 1514.

W późniejszych wiekach kościół nabrał różnych cech zaczerpniętych z różnych stylów architektonicznych. Dodano rokokowy chór, klasycystyczną dzwonnicę z mieszkaniem zakrystianina, dobudowano kruchtę.

We wnętrzu piękne, XVI-to wieczne detale architektoniczne; wspaniałe sklepienie gwiaździste z żebrami z cegieł wsparte jest na czterech ośmiobocznych filarach o profilowanych krawędziach z cegły.

Od 1901 do 1939 roku kościół św. Mikołaja był w pewnym sensie centrum kultury litewskiej. Był to jedyny kościół w Wilnie, w którym nabożeństwa były odprawiane w języku litewskim. W roku 1959 obok świątyni postawiono figurę patrona Wilna, św. Krzysztofa, co było symbolem sprzeciwu i nieposłuszeństwa wobec reżimu, który zabraniał używania herbu Wilna z wizerunkiem świętego.

Szukasz dobrego przewodnika po Wilnie? Wybierz najlepszy!

Równie ciekawe:

  1. Kościół Wniebowzięcia NMP
  2. Kościół św. Anny
  3. Turystyczny przegląd Litwy