Kilka słów

Wilno, stolica Litwy, to przepiękne miasto na styku wielu kultur i religii. Zamieszkiwane niegdyś przez niemal wszystkie narody Europy, obecnie jest centrum turystycznym państw nadbałtyckich.

Wilno, założone zostało jeszcze za czasów Litwy pogańskiej. W tamtym okresie na centralnym placu miasta, w dawnej dolinie Świntoroga, tam, gdzie teraz mieści się Archikatedra, płonął stos, a na nim wrogowie Litwinów – zazwyczaj krzyżacy.

Historia Wilna była niemniej burzliwa, co choćby historia całej Litwy, czy nawet Polski, jednak miasto było poddane wyłącznie polskiej jurysdykcji tylko w okresie międzywojennym, za sprawą marszałka Józefa Piłsudskiego, który niejako podstępem ukochane Wilno do Rzeczpospolitej włączył.

Mimo to, stolica Litwy wydała na świat wielu, bardzo wielu, polskich narodowych bohaterów i geniuszy. Trzeba do tego grona zaliczyć przede wszystkim Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego i znakomitego historyka Joachima Lelewela.

Zabytki Wilna to głównie monumentalny klasycyzm – chyba główny nurt fascynujący carat i Rosjan, bo to w o okresie okupacji Rosyjskiej większość zabytków została zamieniona w budowle klasycystyczne.

Wilno, jako miasto urzekające, jest niewątpliwie warte odwiedzenia, trudno przejść obojętnie pod basztą Giedymina, czy oglądać miejsca, do których przez całe życie tęsknił Adam Mickiewicz, która to tęsknota była natchnieniem dla stworzenia bodaj najbardziej urzekającej poezji kiedykolwiek w języku polskim napisanej.Szukasz dobrego przewodnika po Wilnie? Wybierz najlepszy!

Równie ciekawe:

  1. Wieża telewizyjna
  2. Kościół św. Franciszka i Bernarda
  3. Litewskie Muzeum Narodowe