Informacje Praktyczne

Stolica: Wilno
Waluta: lit (LTL), 1 LTL = 100 centów;
Język urzędowy: litewski
Inne języki: polski, rosyjski, angielski
Liczba ludności: 3,4 mln (Litwini 84%, Polacy 6%, Rosjanie 6%, pozostali 4%)
Czas miejscowy: czas polski + 1 godz
Zasilanie: 220 V
Geografia: kraj płaski, pagórkowaty. Dużo rzek, jezior, zieleni i lasów. Świetne drogi.
Ceny: porównywalne do polskich

Wjazd

Litwa jest w strefie Schengen i zniesiona została kontrola dokumentów na granicach lądowych z Polską. Nadal jednak należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: paszport lub dowód osobisty.

Przepisy celne

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Podróżni przewożący przez granicę litewską lekarstwa zawierające substancje psychotropowe lub narkotyki, używane przez nich w celach leczniczych, powinni mieć przy sobie imienne zaświadczenie wydane na tę okoliczność przez właściwą placówkę zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana – na okres nie dłuższy niż 30 dni na terytorium Litwy.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) na Litwę jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota, fretki lub tchórza z adnotacją o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich paszportów znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: www.vetpol.org.pl

Przepisy prawne

Przestępstwa narkotykowe są karane. Szczególnie surowo karana jest sprzedaż narko­tyków nieletnim.

Palenie tytoniu jest zabronione w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych jest karane grzywną.

W lokalach gastronomicznych na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

Zdrowie

Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzysta­nia na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu turystycznego jest to Euro­pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W większych miastach możliwe jest korzystanie za opłatą z prywatnych przychodni zdro­wia.

Informacje dla kierowców

Na Litwie nie jest wyma­gane międzynarodowe prawo jazdy. Zielo­na karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samo­cho­dem do krajów UE i EOG.

W przypadku kolizji, każdy z uczestniczących w niej kierowców lub inny uczestnik zdarzenia ma obowiązek powiadomienia policji i pozostania na miejscu wypadku, jeśli:

– w wyniku wypadku drogowego doznali urazów ciała lub zginęli ludzie,

– w wypadku drogowym uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,

– na miejscu wypadku brak osoby, której mienie zostało uszkodzone (np. pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu itp.; słup telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie będące własnością władz samorządowych, instytucji państwowych i prywatnych).

Zawiadamianie policji o wypadku drogowym nie jest konieczne, jeżeli nie wystąpiły przypadki wymienione powyżej, a uczestnicy kolizji są zgodni, co do okoliczności wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wypełnić Deklarację Wypadku Drogowego (Eismo Ivykio Deklaracija) lub na czystej kartce papieru nakreślić schemat wypadku, opisać okoliczności z podaniem danych personalnych uczestników kolizji (na podstawie przedłożonych dokumentów), zebrać podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz w miarę możliwości świadków.

Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające.

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach mocowanych na tylnym siedzeniu pojazdu. Dzieci do lat dwu­nastu mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w spe­cjalnych fotelikach.

Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Od 10 listopada do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Obowiązują ograniczenia prędkości. Dopuszczalna zawartość alko­holu we krwi wynosi 0,4 promila (we krwi kierowcy ze stażem mniejszym niż dwa lata oraz kierowców samochodów ciężarowych i autobusów została zmniejszona do 0,2 promila). W razie powtórnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kra­dzie­ży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bra­my i Katedry.

Święta

Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej, 16 lutego – Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego, 11 marca – Święto Odrodzenia Nie­pod­ległości RL, Wielkanoc, 1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy, 24 czerwca – św. Jana, 6 lipca – Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 25–26 grudnia – Boże Narodzenie.

Telefony alarmowe

Zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118; 1588 i 1666, pomoc drogowa 1414 lub 1888.

Źródło Ministerstwo Spraw Zagranicznych