Ciekawostki

Do 1330 roku herb Wilna przedstawiał legendarnego mocarza litewskiego Alkisa, przenoszącego przez rzekę swoją żonę Janteryte. Wraz z chrystianizacją postaci zostały zastąpione przez św. Krzysztofa niosącego Dzieciątko Jezus.

Aleja Gedymina w Wilnie są na 25 miejscu w świecie pod względem najdroższych ulic (na pierwszym miejscu są Pola Elizejskie w Paryżu, na drugim ul.Stolesznikowa w Moskwie).

Niecałe 20 km od Wilna znajduje się Park Europy – otwarte muzeum sztuki współczesnej zajmujące obszar około 55 ha. W parku znajduje się ponad 90 dzieł artystów z różnych krajów świata, m.in. S. Le Witta, M. Abakanowicz, D. Oppenheima.

6 km na północ od Wilna, w pobliżu wsi Purnuškiai, znajduje się geograficzny środek Europy. Postawiono tam pomnik stworzony przez wybitnego litewskiego rzeźbiarza Gediminasa Jokūbonisa – kolumnę z białego granitu zwieńczoną koroną z gwiazd. Współrzędne geograficzne środka Europy wynoszą 54°54‘ szerokości geograficznej północnej i 25°19‘ długości geograficznej wschodniej.

Wileński Jarmark Kaziukowy, na Wileńszczyźnie popularnie zwany Kaziukiem, zawsze rozpoczyna się w pierwszych dniach marca i trwa kilka dni. Jest to właściwie największe i najbarwniejsze święto miasta. Tradycja Kaziuka liczy sobie z górą 300 lat

Zarzecze (lit. Užupis) to zabytkowa dzielnica Wilna, która uchodzi za jedną z najbardziej urokliwych części miasta, choć była do niedawna niezwykle zaniedbana. Przed wojną zamieszkana przez dużą społeczność żydowska. Później znana była jako ulubione miejsce artystów i ludzi z marginesu społecznego. Obecnie Zarzecze, nazywane także wileńskim Montmartre, jest intensywnie odnawiane. Stało się jedną z prestiżowych dzielnic Wilna, gdyż to “republika” artystów. Dzielnica ma własny hymn, konstytucję, prezydenta, premiera, ambasadorów oraz swojego patrona – Anioła Zarzecza z brązu.