Katedra Wileńska

Bazylika Archikatedralna
Bazylika Archikatedralna

Bazylika archikatedralna – aktualnie najważniejsza katolicka świątynia na Litwie. Pierwsza, wybudowana z fundacji Władysława Jagiełły w 1399 katedra, wkrótce spłonęła. Niedługo potem, w 1419 roku na tym samym miejscu stanęła nowa budowla.

W tej odbudowanej świątyni pochowani zostali książę Witold, król Kazimierz Jagiellończyk i jego syn – św. Kazimierz Jagiellończyk. W 1547 r. w Kaplicy Królewskiej miał miejsce potajemny ślub Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny (później w katedrze pochowanej). W 1610 r. nastąpił katastrofalny pożar, który poważnie zniszczył katedrę.

Ponownie odbudowując świątynię, wzniesiono obok, wzorowaną na Kaplicy Zygmuntowskiej, kaplicę św. Kazimierza, która, pięknie dekorowana, wykonana z czarnego i białego marmuru, ozdobiona posągami Jagiellonów i dwukrotnie większa od wawelskiej, stanowi do dziś ozdobę wileńskiej świątyni.

Kolejne zniszczenia katedry przynosiły wojny – z Rosjanami (1655) i Szwedami (1701-1702). Po kolejnych odbudowach oraz upadku jednej z wież (1769, zginęło wtedy 6 księży) konieczna stała się gruntowna przebudowa świątyni. Wtedy, pod kierownictwem Wawrzyńca Gucewicza, powstała obecna klasycystyczna, monumentalna katedra, ozdobiona sześciokolumnowym portykiem i finezyjnymi figurami św. Kazimierza i św. Stanisława. Jej odbudowa zakończyła się w 1801 roku.

We wnętrzu uwagę turysty zwracają dwa rzędy ośmiu czworobocznych filarów, dzielące budowlę na trzy jednakowej wysokości nawy i podtrzymujące krzyżowo-beczkowe sklepienia, oraz obraz Franciszka Smuglewicza Zamordowanie św. Stanisława przez Bolesława Śmiałego.

Według legendy, bazylika znajduje się w Dolinie Swintoroga, gdzie niegdyś mieścił się pogański gaj, oddawano cześć Perunowi i palono na stosie wrogów Litwy, w szczególności Krzyżaków. Tą wersją posługuje się między innymi Adam Mickiewicz w powieści poetyckiej Konrad Wallenrod.

Szukasz dobrego przewodnika po Wilnie? Wybierz najlepszy!

Równie ciekawe:

  1. Ratusz
  2. Litewskie Muzeum Narodowe
  3. Ostra Brama